MVO

Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie”
 

Kantoorgebouw Huisman & Van Muijen

In onze eigen kantooromgeving streven wij een zo laag mogelijke energieverbruik en gebruik van grondstoffen na.

 

Sinds kort is HvM lid van de Paper for Paper community. Als zodanig levert Huisman & Van Muijen papier aan de community en koopt dit terug als hygiënepapier en kantoorpapier. Paper for Paper is het proces van papier inzamelen, papier recyclen en papier terugleveren. Paper for Paper voert al ons(kantoor)papier af in containers. Dit papier wordt verwerkt en daarna in balen geperst. De geperste balen papier worden vervolgens ingezet als grondstof voor de productie van hygiënepapier en kantoorpapier. Dit gerecyclede hygiënepapier en kantoorpapier worden door ons weer ingekocht.

Verdere beperking van het papiergebruik is een continu streven.

 

Voor onze bedrijfswagens maken wij gebruik van een tankpas van Travelcard. Travelcard neemt deelt aan het CleanAdvantage-programma. Zij zetten zich via diverse programma's in om de CO2 uitstoot veroorzaakt door auto's geheel te compenseren. Bij het gebruik van de tankpas wordt direct bij elke liter brandstof die afgerekend wordt een bijdrage voor CO2 compensatie in rekening gebracht. Met deze bijdrage worden projecten gefinancierd die zich inzetten om CO2 terug te dringen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van windturbines en planten van bomen. 

 

MVO in projecten

Het milieuvriendelijk ontwerpen van installaties is een combinatie van elementen: de primaire energievoorziening, juiste (milieubewuste) keuzes van toe te passen materiaal en apparatuur en zeer veel zorgvuldigheid met betrekking tot de uitstoot en het gebruik van schadelijke stoffen.
 

Duurzaam Partnerschap Stichting Homeplan

Vanaf 2 februari 2012 is Huisman & Van Muijen Duurzaam Partner van Stichting HomePlan. Door Duurzaam Partner te worden, steunt Huisman & Van Muijen Stichting HomePlan en haar huisvestingsprojecten voor de allerarmsten. Met een structurele financiële bijdrage ondersteunt Huisman & Van Muijen gedurende 3 jaar Stichting Homeplan. Ook heeft Huisman & van Muijen al meerdere malen deelgenomen aan bouwreizen.