Kwaliteitsbeleid

De directie van Huisman & Van Muijen streeft naar een continu hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening teneinde de continuïteit van de onderneming te waarborgen.

Dit beleid krijgt mede vorm in het voldoen aan het kwaliteitsbeleid zoals dat is vastgelegd in het Handboek Kwaliteitszorg en de voortdurende verbetering hiervan.

 

De kwaliteit van de dienstverlening ligt verankerd in het product (ontwerp), de wijze waarop het product tot stand komt (proces) en de uitvoeringsbegeleiding bij de installatie.

 

Ten aanzien van deze drie aspecten gelden als belangrijkste kwaliteitskenmerken:

- Het ontwerp behelst een optimale oplossing op basis van het Programma van

  Eisen binnen het budgettaire kader en voldoet aan de geldende wet- en

  regelgeving

- Het proces verloopt conform planning, interactief en flexibel

- De installatie is functioneel, goed bedienbaar, energiezuinig, milieu- en

  onderhoudsvriendelijk